Tibratin n bulus i imumenn n tmdinin n afasus d filibbi

Qra tibratin n bulus i imumenn n tmdinin n afasus d filibbiTibratin n bulus i imumenn n tmdinin n afasus d filibbi

Afasus yuk zi lectub n taḍa tujditt (nɣed lƹehd ujdid) zi lectab iqeddsen.  Bulus amazan ntta ayd yarun tabratt-ad i ugraw n imumenn nna illan g temdint n afasus (nna ikkan g tmazirt n turkiya).  Yaru-yax-t aggwd nukni nna-d yusan g luqt-a.  La iteqqis mayd iga lmasiḥ tanila nnex d mimc la ittiri a nnƹic.  Lectab la isawal xef nnƹemt n rebbi d ufukku nnes i legnus kul d tamunt d yut n cceƹb n rebbi.  La-x isburuz ḥma a nnḥeyyed i ddnub aha nƹic g lqedasa (tazdgi d ṣṣfawt n wul).  Al isawal altu xef mimc  ttirin irizen tiwtemin nnesen d mimc weqqernt tutemin irizen nnesent.  Ineƹt-ax altu mimc ntebedda dat n titiwin n iblis.

Filibbi yun zi lectub n taḍa tujditt (nɣed lƹehd ujdid) n lectab iqeddsen.  Bulus amazan yaru-t i ugraw n imumenn nna ikkan g temdint n filibbi (nna ikkan g tmazirt n yunan).  Yut n tabratt n tayri d uqerra s uƹawen nna-s gan ayt filibbi xef lexdemt nnes allig-asen iƹellem awal n rebbi.  La nttafa digs awal xef ufraḥ d uqerra s lxir d lexdemt n rebbi.  La-x ittelmad mimc a nnterru anezgum d tuggda.  La ntannay altu mimc-d idda lmasiḥ yer ddunit. Nannay altu is ur illi ca n ufukku s lafƹayl iẓill nɣed lḥasanat, maca s lmasiḥ.  Ar-ax ittini altu is araw n igenna ay nga.