Exodus — lqist tarslit (sidna musa)

Lectab-ad wis sin n lectab iqeddsen la iteqqis mimc issufeɣ rebbi cceƹb nnes zi tsmeɣt g miṣr aha iḥeṛṛeṛ-ten zi tenbaṭṭ n firƹun. Lectab-ad yiwi-d ism nnes zi « ufuɣ » nna-g issufeɣ rebbi cceƹb nnes zi tmazirt n miṣr. Ḍaras ismutter rebbi cceƹb nnes aha yuc-asen cceriƹa nna ibnan xef rray nnes. Cceriƹa n rebbi tedda-d ḥma ad tenƹet i midden is ḥdadjan lmasiḥ.

Ḥma a ttsmuttit tudert n sidna musa s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 46 fichiers – 49 MO).