Tamajdalit, tudert tar delt

Lqist-ad tettubna xef winna-x qqisen innigan nna nẓanin s wallen nnesen g tudert n sidna ƹisa imcinna-s tettuari g linjil n matta, d win marqus, d win luqa, d win yuḥanna. Da tetteqqis meryem tamejdalit nna xef inna lectab n rebbi tga tamesstefeṛt n sidna ƹisa. Tedda ad-ax teqqis s wul nnes d s ummendat lqist taṛslit n tudert n sidna ƹisa nna ikkan alfayn n useggwas aya-d.  G lfilm-ad yan lmumttil da itegga amm sidna ƹisa. Mɣar ur illi awd yan lmumttil nna iwatan ad ig aya-d, mcan ituag uya-d ḥma a nnfru tudert n sidna ƹisa aha nawi zziks lfaytt.

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lburṭabel nnec (mp4 – 211 MO)

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec s “qualité DVD” (mp4 – 887 MO)