Lqist n rebbi d benadam

Ta-d ayd igan lqist n rebbi d midden :  mimc ixleq rebbi benadam d mimc-t iƹṣa benadam d mimc iga rebbi ḥma ad iɣfer ddnub n cceƹb nnes.  Yut n lqist n tayri zi tizwiri al tingiri !

Ḥma ad tferrejt imurn n lfilm lqist n rebbi d benadem, neqqer da.

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lburṭabel nnec (mp4 – 486 MO)

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec s “format HD” (mp4 – 843 MO)