Tudert n sidna dawud

Zeg tudert n dawud, teddad a ttisind is ikka la ikessa ulli dat n may-t isti sidi rebbi ḥma ad ig agellid xef waraw n isra’il aha inbeḍ ɣifsen zeg temdint n lquds (nɣed urucelim).  Iga sidi rebbi taḍa agids, iqawl-as a tteqqim tenbaṭṭ nnes abda.  Mimc?  Iddex lmasiḥ ida ad d-iddu zeg tarwa nnes aha tili tegeldit nnes xef kul midden n wacal.  Cigan imkacfen tanila n lmasiḥ iwḍen-ax-d zeg lectab n ẓẓabur (nɣed tiyfrin) n nnabi dawud.  Yaru cigan n iwaliwen n lƹibada “n usumd” (am g umur wis 22 zeg lectab n ṣamu’il wis sin:  2 Ṣamu’il 22).  Nsul altu da-ten nssexdem g umgraw nnex d sidi rebbi.

Tudert n dawud tecqqa, kkan ɣurs cigan n inḍliben (zigsen yuk zeg waraw nnes nna-t iɣedren).  Dawud aggwd ntta ikka ilazem ɣifs ad itub zeg ddnub nnes.  Macan waxxa aya-d, rebbi issexdem-t am ugellid d nnabi yarun ẓẓabur (nɣed tiyfrin) aha igi-t zeg lejdud n lmasiḥ.  Is trid a-c/a-cem issexdem rebbi i winna iẓill g ddunit-ad?  Sseɣd i tudert n dawud aha tetterd i rebbi ad issiɣ wawal nnes ul necc/nnem.

Ḥma a ttsmuttit tudert n sidna dawud s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 18 fichiers – 85 MO).