Les textes suivants vont être disponibles dans les mois prochains:

Tizwiri

Lectab amzwaru n lectab iqeddsen d win tawrat.  Illa digs ttuƹdel ddunit ilint digs lqisat n tudert n adam d nuḥ d brahim d isḥaq d smaƹil d yeƹqub d yusef d wiyaḍ.

Ufuɣ (n tarwa n isra’il zi miṣr)

Lectab-ad wis sin n lectab iqeddsen la iteqqis mimc issufeɣ rebbi cceƹb nnes zi tsmeɣt g miṣr aha iḥeṛṛeṛ-ten zi tenbaṭṭ n firƹun.  Lectab-ad yiwi-d ism nnes zi « ufuɣ » nna-g issufeɣ rebbi cceƹb nnes zi tmazirt n miṣr.  Ḍar-as ismutter rebbi cceƹb nnes aha yuc-asen cceriƹa nna ibnan xef rray nnes.  Cceriƹa n rebbi tedda-d ḥma ad tenƹet i midden is ḥdadjan lmasiḥ.

Ayt lawi

Lectab wis craḍ zi lectab iqeddsen yiwi-d ism nnes zi lfamila n lawi, yun zi waraw n yeƹqub s tnaƹc.  Isti-ten rebbi ad gan inebdaden ḥma ad ƹawenn midden ad ƹebden rebbi.  Nitni a da yakkan i rebbi timɣṛas nna-d ttawin midden ḥma ad mḥun ddnub n midden.  S temɣṛas-nna a-s da ttiɣiyn midden ad qerreben ɣer rebbi izddigen.

Leḥsab

Lectab wis rebƹa la iteqqis mimc tzla tarwa n isra’il g lexla allig kkan g ubrid ɣer tmazirt n uqawl.  La ntannay digs aɣewweɣ n benadam xef unna-t ixelqen d mimc inƹet rebbi tazdgi nnes.

Aƹawed n cceriƹa

Lectab wis xemsa zi lectab iqeddsen ntta ayd igan anggaru n tawrat.  La ittals digs musa i cceriƹa (amcis a nnsemma lectab-ad « cceriƹa tis snat ») ar ittemsafaḍ d cceƹb qbel ad kecmen ɣer tmazirt n uqawl.  Digs ayd iqawl rebbi ad yazen yun nnabi am musa aha isseɣd-as cceƹb kul.