Les textes suivants vont être disponibles dans les mois prochains:

تـيـزويـري

لشتاب  أمزوارو  ن  لشتاب  إقـدّسن  د  وين  تورات.  إلـّا  ديگس  تـّوعدل  دّونيت  إلينت  ديگس  لقيسات  ن  تودرت  ن  أدم  د  نوح  د  براهيم  د  إسحاق  د  سماعيل  د  يعقوب  د  يوسف  د  ويياض.

ؤفوغ  (ن  تاروا  ن  إسرائيل  زي  مِصْر)

لشتاباد  ويسِ  سين  ن  لشتاب  إقدّسن  لا  إتـقـّيس  ميمش  إسّوفغ  ربّي  شّعب  نس  زي  تسمغت  گ  مصر  أها  إحرّرتن  زي  تنباط ّ  ن  فِرعون.  لشتاباد  ييويد  إسم  نس  زي  « ؤفوغ »  نّاگ  إسّوفغ  ربي  شعب  نس  زي  تمازيرت  ن  مصر.  ضاراس  إسموتـّر  ربي  شعب  نس  أها  يوشاسن  شّريعا  نّا  إبنان  خف  رّاي  نس.  شريعا  ن  ربي  تدّاد  حما  أد  تنعت  إ  ميدّن  إس  حدادجان  لمسيح.

 أيت  لاوي

لشتاب  ويس  شراض  زي  لشتاب  إقدّسن  ييويد  إسم  نس  زي  لفاميلا  ن  لاوي،  يون  زي  واراوْ  ن  يـّـان  إ  ربي  تيمغراس  نّاد  تـّاوين  ميدّن  حما  أد  محون  دّنوب  ن  ميدّن.  س  تمغراسنّا  أس  دا  تـّيغـيـيـْن  ميدن  أد  قرّبن  غر  ربي  إزدّيگن.

لحساب

لشتاب  ويس  ربعا  لا  إتقـّيس  ميمش  تزلا  تاروا  ن  إسرائيل  گ  لخلا  ألـّيگ  كـّان  گ  ؤبريد  غر  تمازيرت  ن  ؤقاول.  لا  نتانـّاي  ديگس  أغوّغ  ن  بنادم  خف  ؤنّات  إخلقن  د  ميمش  إنعت  ربّي  تازدگي  نس.

أعاود  ن  شّريعا

لشتاب  ويس  خمسا  زي  لشتاب  إقدّسن  نتـّا  أيد  إگان  أنگـّارو  ن  تورات.  لا  إتـّالس  ديگس  موسى  إ  شّريعا  ( أمشيد  أ  نسمّا  لشتاباد  « شريعا  تيس  سنات »)  أر  إتـّـمسافاض  د  شّعب  قبل  أد  كشمن  غر  تمازيرت  ن  ؤقاول.  ديگس  أيد  إقاول  ربّي  أد  يازن  يون  نّبي  أم  موسى  أها  إسّغداس  شعب  كول.