Lfilm n injil xf ufus n matta

Wa-d ay-d igan linjil n sidna ƹisa nna yaru umazan n lmasiḥ ism nnes matta. G lectab-ad la ntannay mimc d-ddan yits n midden zi temnaṭṭ n unqer (tamazirt n waƹrabn nɣed lfurs) uwin-d lehdiyat i sidna ƹisa g luqt n tlalit nnes. La ntannay dis altu nnabi yaḥya memmis n zakariya mimc la itgewwad midden n cceƹb ɣer sidna ƹisa. Lectab-ad la-x ittenƹat altu sidna ƹisa la ijjujji imuḍinn, issufɣ zisen adjnunn, iskker imettin, irura-sen iḍerɣall allen nnesen. Ineƹt-ax altu sidna ƹisa la iteddu nnig n waman ineƹt-ax-t la issetca ijemmuƹn n midden, ar-ten ittelmad ibeccer-ten iqqisa-sen tiḥajiyin. Ar-ax ittenƹat altu lectab-ad mimc la-x ittenhu sidna ƹisa xef nnifaq aha inebbha-x tanila n leḥcam n mulana g wass anggaru. Ineƹt-ax mimc immut lmasiḥ nnig n isigel (nɣed ṣṣalib) aha yaɣul-d ɣer tudert ḥma ad-ax ifukku zi leƹqubit d leḥcumit (nɣed lƹib) n leḥcam nna nstahl ɣer tingira, la-x ittenƹat lectab-ad mimc da ittazen sidna ƹisa imumenn ad ssiweḍen tabratt nnes n uneɣmis iẓill i midden kul g ddunit.

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lburṭabel nnec (mp4-zip – 28 fichiers – 842 MO)

Azen lfilm (Matta amur 1 – 14) zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec s “qualité Full HD” (mp4-zip – 14 fichiers – 3 GO)

Azen lfilm (Matta amur 15 – 28) zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec s “qualité Full HD” (mp4-zip – 14 fichiers – 3,4 GO)