Raƹut

Lqist n yut n temṭṭuṭṭ, ism nnes raƹut, nna ittumerreten s lmut n uryaz nnes. Tekka la ttiri tamɣart nnes ƹnugga, tzri-n tamazirt nnag tlula ḥma a ttmun dids. Amci-d ay tssen sidi rebbi aṛsli nna-s yucan yun uryaz tƹic dids g lehna d ufraḥ. Nttat ayd igan immaḥellus n ibbas n nnabi dawud tig altu zi iẓuran n lmasiḥ.

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec (mp4 – 1,1 GO)

Lfilm n injil xf ufus n matta

Wa-d ay-d igan linjil n sidna ƹisa nna yaru umazan n lmasiḥ ism nnes matta. G lectab-ad la ntannay mimc d-ddan yits n midden zi temnaṭṭ n unqer (tamazirt n waƹrabn nɣed lfurs) uwin-d lehdiyat i sidna ƹisa g luqt n tlalit nnes. La ntannay dis altu nnabi yaḥya memmis n zakariya mimc la itgewwad midden n cceƹb ɣer sidna ƹisa. Lectab-ad la-x ittenƹat altu sidna ƹisa la ijjujji imuḍinn, issufɣ zisen adjnunn, iskker imettin, irura-sen iḍerɣall allen nnesen. Ineƹt-ax altu sidna ƹisa la iteddu nnig n waman ineƹt-ax-t la issetca ijemmuƹn n midden, ar-ten ittelmad ibeccer-ten iqqisa-sen tiḥajiyin. Ar-ax ittenƹat altu lectab-ad mimc la-x ittenhu sidna ƹisa xef nnifaq aha inebbha-x tanila n leḥcam n mulana g wass anggaru. Ineƹt-ax mimc immut lmasiḥ nnig n isigel (nɣed ṣṣalib) aha yaɣul-d ɣer tudert ḥma ad-ax ifukku zi leƹqubit d leḥcumit (nɣed lƹib) n leḥcam nna nstahl ɣer tingira, la-x ittenƹat lectab-ad mimc da ittazen sidna ƹisa imumenn ad ssiweḍen tabratt nnes n uneɣmis iẓill i midden kul g ddunit.

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lburṭabel nnec (mp4-zip – 28 fichiers – 842 MO)

Azen lfilm (Matta amur 1 – 14) zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec s “qualité Full HD” (mp4-zip – 14 fichiers – 3 GO)

Azen lfilm (Matta amur 15 – 28) zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec s “qualité Full HD” (mp4-zip – 14 fichiers – 3,4 GO)

Awal n rebbi d lanbiya

Lfidyu-ttex da isawal xef lqist n lanbiya d manimc-ten isxdem rebbi ad d-awin afukka i ddunit.  Ferrej lfilm mec trid a ttisind mayd-ac iga rebbi s tudert n lanbiya.

Ḥma a ttsmuttit lfilm s mp4 neqqer da (mp4 – 149 MO)

Tamajdalit, tudert tar delt

Lqist-ad tettubna xef winna-x qqisen innigan nna nẓanin s wallen nnesen g tudert n sidna ƹisa imcinna-s tettuari g linjil n matta, d win marqus, d win luqa, d win yuḥanna. Da tetteqqis meryem tamejdalit nna xef inna lectab n rebbi tga tamesstefeṛt n sidna ƹisa. Tedda ad-ax teqqis s wul nnes d s ummendat lqist taṛslit n tudert n sidna ƹisa nna ikkan alfayn n useggwas aya-d.  G lfilm-ad yan lmumttil da itegga amm sidna ƹisa. Mɣar ur illi awd yan lmumttil nna iwatan ad ig aya-d, mcan ituag uya-d ḥma a nnfru tudert n sidna ƹisa aha nawi zziks lfaytt.

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lburṭabel nnec (mp4 – 211 MO)

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec s “qualité DVD” (mp4 – 887 MO)

Lfilm n tudert n sidna ƹisa (xf ufus n Luqa)

Lfilm-ad n tudert n lmasiḥ la iteqqis xef telalit nnes d tudert nnes d lmuƹjizat nnes d lmut nnes d tencra nnes zi lmut d wali nnes s igenna.  Ad digs tafit ma-xef allig d-idda lmasiḥ d mayd illan g tebratt nnes d ma da-x ttini lmut nnes d tencra nnes luqt-ad.  Lebdu n lfilm la-x ittenƹat ansa n lmasiḥ g wammas n lanbia.

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lburṭabel nnec (mp4 – 1,36 GO)

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec s “format HD” (mp4 – 2,31 GO)

Pin It on Pinterest