Tabratt n umazan bulus i imumenn n temdint n afasus

Afasus yuk zi lectub n taḍa tujditt (nɣed lƹehd ujdid) zi lectab iqeddsen.  Bulus amazan ntta ayd yarun tabratt-ad i ugraw n imumenn nna illan g temdint n afasus (nna illan g tmazirt n turkiya).  Yaru-yax-t aggwd nukni nna-d yusan g luqt-a.  La iteqqis mayd iga lmasiḥ tanila nnex d mimc la ittiri a nnƹic.  Lectab la isawal xef nnƹemt n rebbi d ufukku nnes i legnus kul d tamunt d yut n cceƹb n rebbi.  La-x isburuz ḥma a nnḥeyyed i ddnub aha nƹic g lqedasa (tazdgi d ṣṣfawt n wul).  Al isawal altu xef mimc  ttirin irizen tiwtemin nnesen d mimc weqqernt tutemin irizen nnesent.  Ineƹt-ax altu mimc ntebedda dat n titiwin n iblis.

Mec trid ad tqrad lectab kul s tmaziɣt, neqqer daha.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 6 fichiers – 24 MO).