Tabratt tis snat n umazan bulus i imumenn n temdint n tasaluniki

G tbratt-ad tis snat i lkenist nna illan g temdint n tasaluniki (g tmazirt n lyunan ḍɣi), amazan bulus da isawal cigan xef tawada tis snat n lmasiḥ, zeƹma aɣul n lmasiḥ ɣer acal g tinyiri n zzman.  Adday d-yaɣul ƹisa idda “ad iƹaqeb winna ur issin rebbi d winna ur da iḍḍaƹn linjil n rebbi nnex ƹisa lmasiḥ” (1:8).  Is da ttisint rebbi?  Is da tḍḍaƹt linjil?  Is da tmunt (da teḍfurt) d ƹisa lmasiḥ?  Sseɣd-as i lectab-ad ḥma a ttafit mimc tfukkut qbel ad d-yaɣul ƹisa lmasiḥ.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 3 fichiers – 6 MO).