Tabratt n umazan bulus i timutawus aqccur wis sin

Tad ayd igan tabratt tis snat n umazan bulus i umḥeḍar nnes timutawus, nnayd igan anebdad d lmubccir, zeƹma unna itxebbarn s uneɣmis iẓiln n ufukku. Amazan bulus da isburuz amḥeḍar nnes timutawus ar-as ittini: “Id ceggin amẓ g winna telmedd aha tamend nnit is iga s titt, d ceggin tessend winna-c sselmednin. D zeggus temẓẓid ay tssend arrant n rebbi (ttawrat d zzabur) izddigen, iɣin ad-ac yuc tanẓẓi nna da ittawin ɣer afukka s liman s sidna ƹisa lmasiḥ” (3:14-15). Ur iẓil ca a nnḥeccem a nncahed i rebbi nnex, macan ilazem a nnasi amur nnex zeg temara tanila n linjil.

Is trid ad yili ɣurc/ɣurm liman iṣḥan, bla tugda g wammas n temara? Is trid a ttegit yuk n ccahed nna-g illa lamin, g lexdemt n mulana? Sseɣd i tebratt-ad “d mulana idda ad-ac/am yuc lefhem g mayd igan ca” (2:7).

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 4 fichiers – 16 MO).