Tabratt n umazan bulus i imumenn n temdint n ruma

Tabratt-ad yaru-tt umazan bulus i imumenn nna illan g temdint n ruma.  Inger iwaliwen nnayd inna, la ittini: “Hatin ur da tḥeccamex ca adday da sawalex xef linjil n lmasiḥ, iddex iga ljehd n rebbi nna da itfukkan kul unna is yumen…”.  G lectab-ad, bulus la isawal xef mimc ttiɣiyn imeƹṣin am nukni ad ttuqbeln zi rebbi ntta nna izddigen iṣfu, bla lmeƹṣiat.  Isiwel xef mimc ittiɣiy rruḥ n rebbi ad ibeddel tudert nnex aha issemɣur-ax g tazdgi n wul, isiwel altu xef mimc la-x ixeṭṭu mulana tama-ns wexxa g wammas n imermidn d tamara n ddunit.  Iẓil a nnssin is rebbi illa ɣurs yuk n lblan i tudert n ku yuk zignex.  Is trid a ttisint winec?  Sseɣd-as i lectab-ad ḥma a-tt tafit digs.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 16 fichiers – 52 MO).