Tabratt n umazan bulus i imumenn n temdint n kulusi

G lectab-ad n taḍa tamaynut (nɣed lƹehd ujdid) n lectab iqeddsen, bulus amazan, la ittaru i leknist nna illan g temdint n kulusi (d nukni agidsen altu).  La-x ittenebbah tanila n lfalsafat d lḥilat ixwan nna d-teddun zi benadam maci zi lmasiḥ.  Ƹeddan winna ittinin:  adur ttasi aya-d.  adur ttarem aya-d.  adur ssa aya-d.  Maca kul izerfan-ad, waxxa la tteḍhar digsen tanẓi, ur ɣursen aggwd ca n utig ḥma ad rrun ccehawi n wul n benadam.  Kul unna iran ad irru ccehawi n wul n benadam ur iẓill, iẓil ad isseɣd i lectab-ad ḥma ad yaf digs asufɣ d usƹawen zi iwaliwen n mulana nna digs illan.

Ḥma a ttsmuttit tabratt kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 4 fichiers – 18 MO).