Tabratt n umazan bulus i imumenn n temdint n filibbi

Filibbi yun zi lectub n taḍa tujditt (nɣed lƹehd ujdid) n lectab iqeddsen.  Bulus amazan yaru-t i ugraw n imumenn nna illan g temdint n filibbi (nna illan g tmazirt n lyunan).  Yut n tabratt n tayri d uqerra s uƹawen nna-s gan ayt filibbi xef lexdemt nnes allig-asen iƹellem awal n rebbi.  La nttafa digs awal xef ufraḥ d uqerra s lxir d lexdemt n rebbi.  La-x ittelmad mimc a nnterru anezgum d tuggda.  La ntannay altu mimc-d idda lmasiḥ ɣer ddunit. Nannay altu is ur illi ca n ufukku s lafƹayl iẓill nɣed lḥasanat, maca s lmasiḥ.  Ar-ax ittini altu is araw n igenna ay nga.

Mec trid ad tqrad lectab kul s tmaziɣt, neqqer daha.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 4 fichiers – 17 MO).