Mayd igan ttalut iqeddsen?

Rebbi d wawal nnes d rruḥ nnes yuk ay gan, sidi rebbi nna-ɣer tella tanbaṭṭ n ddunit. G tmasiḥit wa-d ayd igan ttalut: rebbi ibbatnex, d wawal n rebbi sidna ƹisa lmasiḥ nna ittusemman altu memmis n rebbi (Raƹa aseqsa wis 16.) d rruḥ n rebbi igan rruḥ iqeddsen.

G lectab iqeddsen ur illi ca n wawal n ttalut, macan iḍher g ca n iwaliwen n taḍa tujditt am luqt nna-g ittuɣeṭṭes lmasiḥ xef ufus n yaḥya memmis n zakariya nɣed yuḥanna itɣeṭṭasen:  « ɣas ittuɣeṭṭes lmasiḥ iffeɣ-d zeg waman. Han igenwan reẓmen aha yannay rruḥ n rebbi irs-d ɣifs am utbir aha isel i yuk n wawal idda-d zeg igenna la ittini: wa-d ayd igan memmi nna iƹezzen ɣifi ntta a-g gix tayri nu kul » (Matta 3:16-17).