Mayd igan ddnub?

Ḍart n mayd ixleq rebbi adam d ḥuwwa’ tamṭṭuṭṭ nnes, iddu-d ɣursen iblis deɣya aha ibdu ar isawal i temṭṭuṭṭ ḥma ad issexser lƹalaqa nna illan ingrasen d unna-ten ixelqen (Tizwiri 3:1).

S teḥramyat nnes yiweḍ allig ikcem ul n benadam nna iran nnit aggwd ntta ad ig am unna-t ixelqen, ad yisin lxir d ccaṛ (aynna iẓill d uynna ur iẓill) (Tizwiri 3:5). Allig iƹṣa benadam luṣit n rebbi nna isseḥremen ɣifs ad itc zeg texlidjt n tusna n uynna iẓill d uynna ur iẓill (Tizwiri 2:17), dis ayd idneb ḍedd n unna-t ixelqen.

Ddnub maci ɣas adday iƹṣa  benadam rebbi s rray nɣed s lefƹayl, maca ddnub nitni laṣel nɣed taɣbalut nna zeg da-d teddun ixemmimen nna yakkan lefƹayl ur iẓill dat n rebbi.  Ddnub nitni adday ur igi benadam aynna xef-t ixleq rebbi ḥma ad imejjed unna-t ixelqen.  Ddnub la-d ttawin lmut, walaynni s titt lmut ayd igan lexlaṣ n ddnub (Tabratt n ruma 6:23).

Sseɣd i lbarnamej n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Ddnub ».