May da nurzzu?

La nttiri a nnsbayn aha nenƹet i llumt nnex n imaziɣen lquwwa taruḥit n lectab iqeddsen. Amci-d ku yuk zignex ad yili ɣurs rray nnes nna ibnan xef lḥeqq n wawal n rebbi. Iddex s lectab iqeddsen ku yuk ad yiɣiy ad yisin rebbi aha ibnu liman nnes xef lsas iṣḥan. La nttiri ad-awn nɣer ɣer lmasiḥ ḥma a ttili ɣurun yut n lƹalaqa takswatt agids ntta nna innan: « Nekk ayd igan abrid d lḥeqq d tudert. Aggwd yuk ur ittiɣiy ad iddu ɣer ibba (zeƹma rebbi) bla nekkin» (Yuḥanna 14:6).

 

Lazem a nnisin is iblis (ciṭan) la ittisin mezian mimc iƹeddal cigan n iberdan itcabahen abrid n lḥeqq nna ittawin ɣer rebbi (2 kurintus 11:14).

 

Ferrej s lmusiqa: