Matta nttat lmut, aƹdaw-ad nna issexlaƹen midden kul?

Ḍart n mayd ixleq rebbi benadam, isseḥrem ɣifs ad itc zeg lɣellt n texlidjt n tusna n uynna iẓill d uynna ur iẓill, ḥma ad ur immet (Tizwiri 2:17).  Walaynni benadam ixtaṛ i ixf nnes ad itfur rray n iblis aƹdaw nnes aha iƹṣu unna-t ixelqen (Tizwiri 3:6). S lefƹayl-ad benadam issexser lƹalaqa ingras d rebbi yaf-n ixf nnes ibƹed i unna-t ixelqen, ta-d ayd igan lmut tamzwarut (lmut taruḥit) (Tabratt n afasus 2:1).

Zeg luqt-nna lmut tis snat (lmut n ddat) la txeddem g benadam al-t trar ɣer acal amci-nnad inna leḥcam n rebbi : «…iddex-d teffeɣd zeg wacal a ttƹayd ɣer acal» (Tizwiri 3:19). Id lmut tis craṭṭ (ahlac n wabda) ad-d teddu ḍart n wass axatar n leḥcam n rebbi. Walaynni s lemḥibba n rebbi d nnƹemt nnes, ntta ira ad ifukku benadam zeg lmut (Yuḥanna 11:25-26) aha iƹdel yut n lƹalaqa tujditt ingrasen nna ibnan xef lƹemel n sidi rebbi maci xef lefƹayl n benadam.