Matta ntta benadam, lexliqt n rebbi issedhacen?

Benadam ntta ayd igan lexliqt nna iƹdel rebbi xef ssift nnes (Tizwiri 1:26-27). Mimc?

Sidi rebbi ixleq benadam s wul ḥma ad yiri sidi rebbi.  Sidi rebbi ixleq benadam s wanli ḥma ad imsawal d unna-t ixelqen.  Sidi rebbi ixleq benadam iḥurra ḥma ad ixtaṛ ad iƹbed sidi rebbi.  Adam, aryaz amzwaru, ikka iɣiy ad iḍaƹ rebbi g wul nnes d lefƹayl nnes kul. Ikka iɣiy ad iƹic g lehna d lman ntta d sidi rebbi nna-t iƹedlen.

Sidi rebbi ixleq benadam i lƹazz nnes, maca ddnub ur udjin benadam ad ifreḥ s unna-t ixelqen. Mimc? Ɣer aynna-d iddan.

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Matta ntta benadam? (1) » et « Matta ntta benadam? (2) ».

Ferrej lfilm :