Ma-xef allig llan rebƹa n id linjil?

G lḥaqiqa ur illi ɣas yuk n linjil ntta ayd igan aneɣmis is a ttiɣiyt a ttfukkut zi ddnub nnec s mayd iga lmasiḥ tanila nnec. La ittini lectab: « Ikka lmasiḥ la iteddu ar itxebbar midden s linjil n rebbi « (Marqus 1:14).

Allig da sawaln rebƹa n lectub imzwura n taḍa tujditt (lƹehd ujdid) kul nnesen xef lmasiḥ, ku yuk zeg yut n tamnaṭṭ ixeṣṣan (Luqa 1:1-4), annayn imumenn imzwura ad zayden ism n linjil i yism n umḥḍar nna-d yiwin awal zeg sidi rebbi. Amci-d la nttini i lectab n matta linjil n matta, win marqus linjil n marqus, win luqa linjil n luqa, d win yuḥanna linjil n yuḥanna.

Amci-d iddex kul lectab n taḍa tujditt ntta a-g illa uneɣmis-ad d ufruy nnes, aya-d a-xef da ttusemma taḍa tujditt yits n tikkel s wawal n linjil, s umata g tmizar n waƹreben d tin imaziɣen.