Lqist n uheqqar

G tizwiri n ddunit iga aheqqar umlil, yazen ɣurs nnbi, ṣalla allah ƹlih wa sellem, inna-s “Aɣac ddheb, cfi-t i inselmen; aɣac tixxuyin, cfi-tent i irumin.”

Ikker ntta, icfa-sen i irumin ddheb, icf i inselmen tixxuyin.  Imsex-t rebbi iƹayd ijjij nnes abercan.  Adday isawal la ittini “Ƹaq, ƹaq!” zeƹma “xxict-i, ɣedrex lmant.”

Idda-d wawal-ad zeg  E. Laoust, Cours de Berbère Marocain:  Dialecte du Maroc Central, Paris, 1939, p. 240, numéro 1.