Lqisat zeg wawal n rebbi

Awal n rebbi iƹemmer s lqisat iṣḥan nna-g llan ciyan ilemmiden g tudert nnex n wassa. Sseɣd i lqisat-ad zi tizwiri al tingiri ḥma ad tafd digsent lblan n rebbi i tudert nnec/nnem.

Mec trid ad tqrad iwaliwen n lqisat-ad neqqer daha.

Ḥma a ttsmuttit lqisat kul nnesent s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 22 fichiers – 118 MO).