Linjil xef ufus n matta

Wa-d ay-d igan linjil n sidna ƹisa nna yaru umazan n lmasiḥ ism nnes matta.  G lectab-ad la ntannay mimc d-ddan yits n midden zi temnaṭṭ n unqer (tamazirt n waƹrabn nɣed lfurs) uwin-d lehdiyat i sidna ƹisa g luqt n tlalit nnes.  La ntannay dis altu nnabi yaḥya memmis n zakariya mimc la itgewwad midden n cceƹb ɣer sidna ƹisa.  Lectab-ad la-x ittenƹat altu sidna ƹisa la ijjujji imuḍinn, issufɣ zisen adjnunn, iskker imettin, irura-sen iḍerɣall allen nnesen. Ineƹt-ax altu sidna ƹisa la iteddu nnig n waman ineƹt-ax-t la issetca ijemmuƹn n midden, ar-ten ittelmad ibeccer-ten iqqisa-sen tiḥajiyin.   Ar-ax ittenƹat altu lectab-ad mimc la-x ittenhu sidna ƹisa xef  nnifaq aha inebbha-x tanila n leḥcam n mulana g wass anggaru.  Ineƹt-ax mimc immut lmasiḥ nnig n isigel (nɣed ṣṣalib) aha yaɣul-d ɣer tudert ḥma ad-ax ifukku zi leƹqubit d leḥcumit (nɣed lƹib) n leḥcam nna nstahl ɣer tingira, la-x ittenƹat lectab-ad mimc da ittazen sidna ƹisa imumenn ad ssiweḍen tabratt nnes n uneɣmis iẓill i midden kul g ddunit.

Ḥma a ttsmuttit linjil kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 28 fichiers – 174 MO).