Linjil xef ufus n luqa

Luqa, amazan n rebbi, la-x iteqqis linjil n sidna ƹisa lmasiḥ. Awal n linjil la iteƹnu « aneɣmis iẓill ». Linjil-ad n luqa la iteqqis tudert n lmasiḥ d tlalit nnes s lmuƹjiza d lmuƹjizat nna iga d mimc-t nɣan midden waxxa ur istahel lmut. Tancra nnes zi lmut ḍart n craḍ n wussan la-x ttenƹat is irra ddnub d jahnnama d cayaṭin d iblis. Aneɣmis iẓill is-d idda lmasiḥ ɣer ddunit ḥma ad ifukku midden imeƹṣiten am nukni.

Mec trid ad tqrad aynna yuri luqa neqqer daha.

Ḥma a ttsmuttit linjil kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 25 fichiers – 60 MO).