Cchatt n ultma-t-nex zeg ayt nḍir

Qbel amenex yaɣi ca bezzaf.  Ɣuri timkwras bezzaf ṣṣaḥt inu, ugar ixf inu.  Zaydex taẓallit kul luqt waxxa tenna-yi ultma “Iceqqa ɣifem tsseknud ixf nnem.”

G iḍ ngen s snat nnex g lbit.  Da tsseflid ultma i rradyu.  Iƹjeb-as  yun lbarnamej xef sidna ƹisa.  Waxxa sfeldex i lbarnamej-nna, zaydex taẓallit inu.  Yun wass gix lkasiṭa n sidna ƹisa d ntta iga lmuƹjizat bezzaf aha ijjujji midden winna inɣa ca d winna ikucmen.  Sellex xef lquwwa nnes nna ɣurs aha amenex iss.

Zi luqt-a idda lmacakil nna illan ɣuri.  Ijjujji-yi aha amenex iss dɣi.  Ntta ibeddel tudert inu ceyyan iddex la yakka tudert n wabda d lehna d tayri.  La ttisinex dɣi is immut zi ljiht inu day ikker s igenna.