إمورن ن لفيلم “لقيست ن ربّي د بنادم”

   

      أعدّول د توتـّيت ن بنادم           ربّي إسّوفغ بنادم زي لجنـّا      لبورج ن بابـِل ، براهيم ، يوسف

   

          ﺅفوغ زي مِصر                 ﺅرَﮊّوم زي تسْمَغت         ليمان ن لانبيا د تودرت ن لمسيح

   

 لـَخْدمت تروحيت ن سيدنا عيسى         أطورق ن سيدنا عيسى              تـَنـْشرا ن سيدنا عيسى

تـّاريخ: أگلـّيد أمازيغ ن رّومان

 

 

 

سبتيموس سيفيروس:  أگلـّيد أمازيغ ن رّومان

“Septime Sévère (Lucius Septimius Severus Pertinax) (11 avril 145 – 4 février 211) est un empereur romain d’origine africaine (Berbère), qui règne de 193 à 211. Avec lui commence l’arrivée au pouvoir de provinciaux d’ascendance non romaine et la dynastie des Sévères dont il est l’éponyme. Il est le seul empereur né dans la province d’Afrique.”

Pour plus d’information, voir le lien suivant, d’où est tiré le paragraph ci-dessus:

//fr.wikipedia.org/wiki/Septime_S%C3%A9v%C3%A8re

Pin It on Pinterest