Tudert n raƹut

Lqist n yut n temṭṭuṭṭ, ism nnes raƹut, nna ittumerreten s lmut n uryaz nnes. Tekka la ttiri tamɣart nnes ƹnugga, tzri-n tamazirt nna-g tlula ḥma a ttmun dids. Amci-d ay tssen sidi rebbi aṛsli nna-s yucan yun uryaz tƹic dids g lehna d ufraḥ. Nttat ayd igan immaḥellus n ibbas n nnabi dawud tig altu zi iẓuran n lmasiḥ.

Ḥma a ttsmuttit tudert n raƹut s mp3, neqqer da (mp3 – 1 fichier – 4 MO).