Tabratt tamzwarut n umazan yuḥanna

G tebratt-ad tamzwarut n yuḥanna amazan, la isawal xef rruḥ n lmasiḥ adejjal (nɣed ḍedd lmasiḥ).  Mimc la ittumiyyaz liman aṛsli g lmasiḥ zi liman iɣalḍen nɣed ur igin aṛsli?  Unna-ɣer illa liman aṛsli la iteddu g wasidd, la ittamen is ƹisa ayd igan lmasiḥ.  Ar ittiri aytma-s d istma-s g liman s tayri nna d-iteddun zi baba rebbi.  Illa ɣurs rruḥ n mulana g wul nnes ar iḥeṭṭu luṣiat n sidi rebbi ar irul zi laṣnam.

G tebratt-ad ay ɣurx layt iɣlan ittinin:  “Sidi rebbi tayri ayd iga”.  Unna iran ad isin mimc ittiri mulana isin altu mecta ayd-ax ittiri sidi rebbi ad iseɣd i may d-iddan g tebratt-ad.

Ḥma a ttsmuttit tabratt kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 5 fichiers – 20 MO).