Tabratt tamzwarut n umazan bulus i timutawus

G tebratt-ad amazan bulus da ittaru i umḥeḍar nnes timutawus nnayd igan anebdad n leknist n afasus (g turkiya n dɣi). Lhedef n tebratt-ad ntta a ttelemmed “Ṭṭariqa n umṣaraf g taddart n rebbi nnayd igan leknist n rebbi iddern, taṛselt d llsas n lḥaqq” (3:15). Leknist nttat lfamila n rebbi urid lebni n igudar. Da nteccem leknist, zeƹma da nttaɣul nga zeg lfamila n rebbi, s liman g sidna ƹisa lmasiḥ. Ḍart n winna tabratt-ad d-ax ttenƹat mimc a nttidir. Digs ilemmiden i irizen d tƹeyyalin, d imɣarn n leknays. Aha ar tsawal la i iƹerrimen wala i iwssarn, tsiwel altu i tadjalin, d ismeɣn (n luqt-nna) aha tsiwel i id babin nnesen, tsiwel altu la i imterreḥen wala i imẓlaḍ.

Is trid a ttisint mimc tẓallat? D mimc tƹawant tadjalin? Nɣed mimc txeddemt sidi rebbi? Mimc tssexdamt lflus nnec/nnem s winna iẓiln? D mimc treggwelt zeg ddunit-ad? Sseɣd i tebratt-ad aha tannayt mimc d mayd-ac/am itlemmad mulana zzigs.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 7 fichiers – 24 MO).