Tabratt n yeƹqub

Yeƹqub, umas n ƹisa, yaru tabratt-ad igan zi taḍa tujditt (nɣed lƹehd ujdid) ṭṭerf wis sin n lectab iqeddsen.  G tebratt-ad la isawal yeƹqub xef ca n isnitil (lmuwaḍiƹ) am:  tasit n tmara d ijerriben n ddunit, awal n lḥeqq, ddin izddigen bla ircan, isiwel xef tudmawin, d liman itmunn d lƹemel, isiwel altu xef mimc nttamẓ ils nnex, isiwel xef tanẓi n sidi rebbi, isiwel xef ssabab n iniɣan ingr-ax, yawi-d altu anebbeh i winna iṭerreḥn, ɣer tingira isiwel xef ṣṣber d nukni la ntyunuy taɣult n ƹisa lmasiḥ.

Ḥma a ttsmuttit tabratt kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 5 fichiers – 20 MO).