Tabratt n umazan yuḥanna aqccur wis sin

Tad ayd igan tabratt tis snat n umazan n lmasiḥ, yuḥanna. Tettiaru i yuk n leknist nna isemma d “tamɣart nna ixtar rebbi d waraw nnes” (llayt 1). Ifraḥ yuḥanna iddex kkan da teddun g lḥeqq d tayri. Aha ar-ten isseɣḍaf tanila n midden ayt teḥellal, winna itelemmaden ilemmiden iɣalḍen xef sidna ƹisa lmasiḥ.

Is trid a tteddut g lḥeqq d tayri? Is da ttisint a ttakzt winna ur da itelemmaden lḥeqq xef sidna ƹisa lmasiḥ? Sseɣd i tebratt-ad iceṭṭin hat da tenƹat mimc ntegga isekkinn-ad.

Ḥma a ttsmuttit tabratt kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 1 fichier – 2 MO).