Tabratt n umazan bulus i tiṭus

Amazan bulus yuzen tiṭus ḥma ad ineddem ilemmed g leknist g tegzirt n kerit. G tebratt-ad, bulus da itenƹat i tiṭus mimc isetti imɣarn leknist d mimc tlemmaden i winna yamun digs “ad gin ljehd nnesen ḥma ad gin lxir” (3:8). Sidna ƹisa lmasiḥ s ixf nnes “yuca tudert nnes ɣifnex, ḥma ad-ax ifukka zeg ddnub kul. Isejdig-ax, aha iga-x zeg midden nnes nna iddan ad gin ljehd nnesen ḥma ad gin lxir” (2:14).

Is trid a ttilid taṣfit? Tḥerrert zeg ccehawi n ddunit-ad, ad tenbeṭṭ g ixf nnec/nnem? Is trid rrja n tudert n wabda? Iwa sseɣd i tebratt-ad ḥma a ttelmedd mayd iri rebbi ad ig g tudert nnec/nnem.

Ḥma a ttsmuttit tabratt kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 3 fichiers – 7 MO).