Tabratt i iƹbranin

Matta ntta uzdag (lƹelaqa) nna illan inger taḍa (lƹehd) tujditt d taḍa taqdimt?Mayd igan taḍa (lƹehd) tujditt, d ma-xef nḥdadja yuk n taḍa tujditt?  Ma-xef allig da nttini xef taḍa ad is tga tujditt?  Ma-xef allig ur da ɣerresn imumenn imasiḥin i tmeɣras (i iḥuliyn)?  Is imsasa musa d ƹisa am lanbiya?  Matta ntta harun, ma-xef allig-t yuger ƹisa?  Is isul altu nḥdadja i tarda n luḍu?  Ma-xef allig ur illi lɣufran n ddnub bla anɣal n idammen?  Mayd igan lquds (urucelim) n igenna?  Midden am habil d nuḥ d brahim d yusef d musa d dawud d lanbiya yaḍn, is kkan da ttamenn s lmasiḥ?  Is kkan da tgunuyn cigan (s titt) tawada  nnes ɣer acal?  Sseɣd-as i lectab-ad n iƹbranin ḥma a ttafit kul iraren i iseqsaten-ad d wiyyaḍ altu.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 13 fichiers – 39 MO).