Sidna musa: leḥsab

Lectab wis rebƹa la iteqqis mimc tzla tarwa n isra’il g lexla allig kkan g ubrid ɣer tmazirt n uqawl. La ntannay digs aɣewweɣ n benadam xef unna-t ixelqen d mimc inƹet rebbi tazdgi nnes.