Sidna musa: aƹawed n cceriƹa

Lectab wis xemsa zi lectab iqeddsen ntta ayd igan anggaru n tawrat. La ittals digs musa i cceriƹa (amcis a nnsemma lectab-ad « cceriƹa tis snat ») ar ittemsafaḍ d cceƹb qbel ad kecmen ɣer tmazirt n uqawl. Digs ayd iqawl rebbi ad yazen yun nnabi am musa aha isseɣd-as cceƹb kul.