Mimc teggax ad isinex is tufukkax mad araḥ?

La ittini lectab iqeddsen: « mec tqerrat s uqmu nnec s moulana ƹisa aha tament s wul nnec is-t iskker rebbi zeg imettin han ceggin a ttfukkut » (Tabratt n ruma 10:9).

Ar ittini altu: « Mec illa ca n yun g lmasiḥ hatin lexliqt tujditt ayd iga. Kul isekkinn iqdimen zrin, kulci yaɣul iga ujdid» (Tabratt tis snat n kurintus 5:17).

Ar ittini rebbi altu: « Unna yumenn g memmis n rebbi la ttili ɣurs cchatt g wul nnes. Id unna ur yuminn, rebbi la-t itegga d bu iḥellall iddex ur da ittamen g cchatt n rebbi xef memmis» (Tabratt tamzwarut n yuḥanna 5:10).

Afukku (nɣed afukka) maci ɣas ca n uxemmim nɣed ca n rray at-t itfur benadam macan yuk ubeddel d uɣeyyer nna da ijerrun g wul n umumen nna ituben adday imlaqay d lmasiḥ.  Afukku ntta aḥerrer n benadam imeƹṣi adday itub aha yamen g ḍḍḥit n sidna ƹisa nnig n ṣṣalib.

Ferrej lfilm :