Mayd igan nnƹemt n rebbi?

Nnƹemt n rebbi maci ɣas aɣrum d wutci ay-t igan, maca tukki nnes nna ur istahel benadam aha yuca-s-t sidi rebbi s tayri nnes. Tukki-yad la-t yakka rebbi i kul imeƹṣi nna ituben zeg lefƹayl nnes, nttat ayd yakkan afukku i midden (Tabratt n tiṭus  2:11 ; Tabratt n afasus 2:5, 8) aha ittuberrar fabur (Tabratt n ruma 3:24 ; Tabratt n tiṭus 3:7).

Rebbi s tayri nnes d rrḥemt nnes (Yuḥanna 3:16 ; Tabratt n afasus 2:4-5) a-s israḥ benadam zeg leƹqubit nna-d yiwi ɣifs iblis aƹdaw nnes amzwaru. Maca sidi rebbi lamin ayd iga aha iƹdel g leḥcam nnes izeddig ur da itteqbal ddnub. La ittiri benadam maca la icerreh ddnub n benadam.

Aya-d a-xef ilazem ca n yuk ad ixelleṣ ttaman n ddnub g wansa n benadam. Ca n yuk nna urdjin idenben aha iri ad immet g wansa n benadam imeƹṣi.

Allig ur yufi sidi rebbi ca n benadam bla ddnub (Tabratt n ruma 3:23) aha iɣers i uƹelluc nna-g ur illi ca n lƹib ḥma ad ifukku tamkrust nnad iga adam d ḥuwwa’ s lmeƹṣiyt nnesen. Aƹelluc-nna-d la itmettal afekkak n ddunit nna iƹewwel ad-d iddu g luqt nna textaṛ lḥekma n rebbi ḥma ad icemmel afukku nnig n ṣṣalib (nɣed isigel).

Ferrej lqist nna iƹawed sidna ƹisa xef nnƹemt n rebbi: