Mayd igan lkanisa nɣed leknist?

Leknist nɣed ajemmuƹ nɣed agraw ntta kul imumenn nna isɣa lmasiḥ s idammen nnes, zeg allig-d irs rruḥ iqeddsen g wass n xemsin ar tawada tis snat n lmasiḥ ḥma ad yawi kul winna yiss yumenn (Matta 16:16-18 ; Tabratt n afasus 2:20-22).

G luqt-ad kul leknist tamasiḥit la tjmaƹ kul imumenn irsliten ityissenn ɣer rebbi nna iƹicen g ca n luqt nnig n wacal (Tabratt tis snat n timutawus 2:19-21). Kul aynna illa ugraw n imumenn, la ittusemma leknist n wansa-nna. Leknist-ad ayd igan yun ṭṭerf zeg leknist g ddunit kul nna igan dat n lmasiḥ (Tabratt n afasus 1:1 ; Tabratt n filibbi 1:1).

Leknist maci lbaṭima nɣed ca n umzduɣ yaḍen macan kul imumenn s lmasiḥ zeg lmut n lmasiḥ ar-d yaɣul. Ur tebni ɣas s iselliwen iddern zeƹma imumenn irsliten (Tabratt tamzwarut n butrus 2:5; Tabratt n afasus 2:21-22).

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Leknist (agraw n imumenn) » et « Azelleƹ n tmasiḥit g ddunit ».

Ferrej lfilm « Iskkinn nna gan imazann » xef tlalit n leknist :