Mayd igan afukku / afukka?

Afukku ntta adday ifda sidi rebbi benadam imeƹṣi nna yumenn g ddbiḥt n sidna ƹisa nnig n ṣṣalib (ixelleṣ ɣifs s idammen n ufekkak). Rebbi la itfukku unna yumenn g ufekkak nna immuten nnig n ṣṣalib (nɣed isigel) ḥma ad yasi ddnub n ddunit kul. La ittaɣul umumen yarid zeg ddnub nnes s idammen n lmasiḥ inɣall nnig n ṣṣalib (Tabratt n iƹibranin 9:12 ; Anurẓem n igenna 1:5). Xef ufekkak-ad sidna ƹisa a-xef da isawal lectab iqeddsen zeg tizwiri al tingiri.

Sseɣd i lbarnamej n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Mayd-i ilazmen a-t gex ḥma ad fukkux? ».

Ferrej s lmusiqa xef lmital n ufukku :