Mayd igan aɣul nɣed aƹayd n benadam ɣer rebbi?

Ḥma ad yaɣul yuk ɣer rebbi lazem ad ibeddel abrid nna yumeẓ. Ad ibeddel abrid nna izellan s ubrid n ufukku nna iƹdel rebbi. Ḥma ad ikcem yuk ɣer tagellitt n igenna lazem ad itub zeg lmeƹṣiyat nnes d tudert nnes ur iẓill. La ittini lmasiḥ: « S titt awen ttinix mec ur taɣulem ɣer rebbi aha tgim am icirran ur tkeccemm ɣer tagellitt n igenna» (Matta 18:3).

Aƹayd ɣer rebbi la itffur ttuba ḥma ad-as ttuɣferr i benadam ddnub nnes. La ittini lectab: « Tubat iwa taɣulem ɣer sidi rebbi ḥma ad-awen ttumḥun ddnub nnun» (Isekkinn nna gan imazann 3:19).

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Mayd ilazmen d may da teggan imumenn imasiḥin (1) » et « Mayd ilazmen d may da teggan imumenn (2) ».

Ferrej lfilm « Lqist n zakka » xef uƹayd ɣer rebbi :