Mayd igan ṣṣalib nɣed isigel?

Ṣṣalib nɣed isigel sin iƹemdan nna ijemƹen g wammas la ttagell digs imujrimen ḥma at-ten nɣen.  Sidna ƹisa immut nnig n ṣṣalib ḥma ad-ax iseɣ s idammen nnes (Tabratt n ɣalaṭiya 3:13). Immut g wansa nnex. Nukni ayd istahell lmut iddex neƹṣa rebbi.

Ṣṣalib ɣas ṛṛemz ayd iga i ufukku n lmasiḥ, digs ayd inƹet rebbi lquwwa nnes d tayri nnes i midden kul (Tabratt tamzwarut n kurintus 1:18). Sidna ƹisa isɣa-yax zeg llƹent n cceriƹa allig yusi llƹent nnex nnig n ṣṣalib (Tabratt n ɣalaṭiya 3:13).

Nukni imumenn imasiḥin ur da ntteƹbad ca ṣṣalib maca unna immuten nnig n ṣṣalib tanila nu d tanila nnec a wma d tanila nnem a wltma.

Sseɣd i izli : ṣṣalib