Matta ntta sidna ƹisa lmasiḥ?

Sidna ƹisa lmasiḥ awal n rebbi ayd iga. Ikka d rebbi zeg tizwiri (Yuḥanna 1:1-2). Urdjin ikki rebbi bla awal nnes wala rruḥ nnes, mad araḥ?  Awal n rebbi ɣurs tanbaṭṭ am rebbi. Am wawal n ugellid ɣurs tanbaṭṭ am ugellid-nna. Sidi rebbi agellid igeldan ayd iga. Awal nnes a-s ixleq kulci nna illan g ddunit. Qqaḥ aynna iga rebbi iga-t s wawal nnes i wawal ness (Tabratt n kulussi 1:16).

Ism n ƹisa la iteƹnu unna itfukkun midden zeg ddnub nnesen (Matta 1:21).

Awal lmasiḥ la iteƹnu unna ittudhen s zzit, iddex ta-d ayd igan lƹada n luqt-nna i unna ittustin nɣed unna ittuxtar ad ig yut n lexdemt.

Mani unna ixtar rebbi ḥma ad-d iddu ad icemmel taguri-yad takswat nna igan afukku n midden zeg iblis aƹdaw axatar n rebbi? Rebbi ixtar awal nnes nna-g yumen s titt is idda ad ig aynna-s inna.

Amci-d ay-d idda ɣurex wawal n rebbi g ddat am tinex bla ddnub ḥma ad ifukku imeƹṣiten am nekk d cegg a wma.  A yaƹrit i unna yumenn digs iddex usar inni ad ingṛaz (Tabratt n ruma 9:33).

Ku yuk zignex la ittiri awal nnes d waraw nnes ugar n ca yaḍen, aggwd lebhaym la teggan imci d ifrax nnesen. Rebbi la ittiri awal nnes allig a-s yuca ism n memmis n rebbi. La ittini lectab iqeddsen «D ntta isul la isawal, han yuk isignu issadden idla-sen. Ca n cwi han yut ṣṣut idda-d zeg isignu la ittini: Wad ayd igan memmi nna iƹezzen ɣifi digs ay gix tayri nu. Ntta a-mi tessɣadem » (Matta 17:5).  Sidi rebbi ideḥḥa ɣifnex s ca yuk nna iɣlan ɣurs. Aya-d a-s-ax ilazem a nntwaḍeƹ dat-as aha neqbel lehdiyt nnes taksswat, sidna ƹisa lmasiḥ.

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Matta ntta lmasiḥ? (1) » et « Matta ntta lmasiḥ? (2) ».

Sseɣd i izli : A yesuƹ lmasiḥ aya wa cegg ag-gan

Ferrej lfilm «Tudert n sidna ƹisa » :