Ma-xef allig illa lectab iqeddsen d ma-mi ittiyazen?

Awal n rebbi nna illan g lectab iqeddsen ittiyazen i midden kul ḥma ad isinn abrid nna issawaḍen ɣer rebbi. Lectab iqeddsen ittiyazen i teqbilin kul zigsent tiqbilin n imaziɣen: « Iddex qqaḥ unna yurzzun ad-as ittuc, d unna itqellaben ad yaf, aha innurẓem i unna idduqqan » (Matta 7:8). « S titt imqqur ssir n ttaqwa : unna-d iddan g ddat, ittuberrar s rruḥ, annaynt-t lmalaykat, ttuxebbern iss midden kul (aggwd imaziɣen), amenn iss g ddunit, aha ittuƹella g lƹezz » (Tabratt tamzwarut n timutawus 3:16).

Lectab iqeddsen la-x ittenƹat rebbi g tayri nnes aha yuc-ax linjil (aneɣmis iẓill) d lbarakat nna-d iteddun zigs : Iddex amci ayd ira rebbi midden allig yuca memmis aferdi (sidna ƹisa lmasiḥ) ḥma qqaḥ unna iss yumenn ur ittemtat ca maca a ttili ɣurs tudert n wabda (Raƹa yuḥanna 3:16.).

Sseɣd i lbarnamej n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Ca n iwaliwen ihemman xef lectab iqeddsen ».