Ma da ntteƹbad nukni?

La ntteƹbad rebbi iwil nnes ɣas ntta nna-d iddan ɣurex s ism n sidna ƹisa lmasiḥ awal nnes ḥma ad iƹic ingrax aha yuc tudert nnes ḥma ad iɣfer ddnub n midden kul d imaziɣen agidsen. La ntteƹbad rebbi s rruḥ nnes d kul lḥeqq n wawal nnes nna illan g lectab iqeddsen (Yuḥanna 4:24).

 

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Matta ntta sidi rebbi? (1) » et « Matta ntta sidi rebbi? (2) ».

 

Ferrej s lmusiqa: