Linjil xef ufus n yuḥanna

Yuḥanna amazan n rebbi, la-x iteqqis awal n linjil n ƹisa (nɣed yesuƹ) lmasiḥ.  G lectab-ad la ittusemma lmasiḥ d awal n rebbi.  Yuḥanna aɣeṭṭas (nɣed yaḥya memmis n zakariya) la ittini xef ƹisa: “Raƹa aƹelluc n rebbi nna ittasin ddnub n ddunit”.  G lectab-ad teddad a ttafid cigan n ismawen n ƹisa lmasiḥ.  La ittini digs ƹisa s ixf nnes: “Nekkin ay gix aɣrum n tudert, aɣrum iddern nna d-iḍḍarn zeg igenna, asidd n ddunit, tiflut, ameksa iẓill, tancra d tudert, abrid d lḥeqq d tudert”.  Yini altu: “nekkin ay gix ddilit taṛslit”.

G lectab-ad la ittusemma altu ƹisa d memmis n rebbi.  Ism nna ur da-t fhamn cigan n midden g ddunit.  Iẓill a nnḥawel a-tt nefhem s lmeƹna nnes taruḥit.  Ƹisa la ittusemma d memmis n rebbi iddex ntta ayd-ax ittenƹaten s titt matta ntta sidi rebbi.  Kul unna iɣran nɣed isseɣd i lectab-ad iẓill ad itter i mulana ini-yas: “Ƹefac a sidi rebbi, neƹt-iyi matta ntta cegg, iddex rix a-c isinex s wul inu”.

Ḥma a ttsmuttit linjil kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 21 fichiers – 92 MO).