Linjil xef ufus n luqa d iskkinn nna gan imazann s tmaziɣt


s tmaziɣt n lmeɣrib anemmas (itwari s lḥuruf n teƹrebt)

س تمازيغت ن لمغرب أنمّاس

Mec terzid lectab-ad a-c-n (a-cem-n) aweḍ al txamt nnec / nnem fabur

ƹemmer ansiwen ixwan aha tadert xef lbuṭuna s izdar.

Ad-awen-ti-n nazen xef leḥsab n winna illan ɣurnex g lexzin.

Ula smutti tiɣri (lectab) s fichier PDF: neqqer da

Ula ḥma a ttsseɣdd kul s fichier mp3, smutti ay-nna illan kul s fichier mp3-zip:

Linjil n sidna ƹisa lmasiḥ imcinna-t yaru umazan luqa (mp3-zip – 25 fichiers – 60 MO)

Iskkinn nna gan imazann (mp3-zip – 4 fichiers – 40 MO)

    MMme