Linjil n sidna ƹisa lmasiḥ xef ufus n luqa

Qra linjil n sidna ƹisa xef ufus n luqaLinjil n sidna ƹisa lmasiḥ xef ufus n luqa

Luqa, amazan n rebbi, la-x iteqqis linjil n sidna ƹisa lmasiḥ.  Awal n linjil la iteƹnu « aneɣmis iẓill «.  Linjil-ad n luqa la iteqqis tudert n lmasiḥ d tlalit nnes  s lmuƹjiza d lmuƹjizat nna iga d mimc-t nɣan midden waxxa ur istahel lmut.  Tancra nnes zi lmut ḍart n craḍ n wussan la-x ttenƹat is irra ddnub d jahnnama d cayaṭin d iblis.  Aneɣmis iẓill is-d idda lmasiḥ ɣer ddunit ḥma ad ifukku midden imeƹṣiten am nukni.