Is isul lmasiḥ ad yaɣul ɣer nnig n wacal?

Wa-d ayd igan rrja akswat n imumenn irsliten s lmasiḥ (Tabratt n tiṭus 2:13). Ad-d iddu lmasiḥ ḥma ad yawi imumenn ɣer tama nnes (Tabratt tamzwarut n tasaluniki 4:17 ; Tabratt tamzwarut n kurintus 15:51-57).

Wa-d ayd igan rrja n imumenn irsliten g mayd igan ansiwen d lawqat. Ass-nna a-mi da jjujuden imumenn s tamunt nnesen d rebbi d ḍḍaƹt n wawal nnes. Rrja-yad ad-ax yakkan lquwwa d ufraḥ ḥma a nnezzri tamara n ddunit d nukni la ntyunuy mulana nnex ad-d yaɣul ɣurnex.

Rrja n benadam ur digs lamin maci am rrja amasiḥi iṣḥan issfraḥen. Rebbi ay-t iqawlen, ur digs tiḥellall. Isul ad ijru uya-d ɣer dat. (Tabratt n ruma 8:24, 25).

Ferrej s lmusiqa: