Id s titt ittuẓewwer lectab iqeddsen?

Alawah, alawah, unna ittinin awal-ad hat aƹayr n iblis i rebbi ayd iga maci i imasiḥin nɣed udayn.

Han ma da ittini rebbi xef wawal nnes: « Day inna-yi mulana: Is tannayt mezian, hat nekk la tmuyudex xef wawal inu ar-d-t cemmelex » (Irmiya 1:12).  Sidi rebbi ur da iggan amci-nna ira iblis ad yini i cigan n midden. Rebbi la itmuyud xef ddunit kul s umata awal nnes, iddex issen is iblis aƹdaw nnes ur iri a-t isinn midden aha amenn iss.

Awal n rebbi lḥeqq ayd iga (Yuḥanna 17:17), ig altu rruḥ d tudert (Yuḥanna 6:63).  Aya-d a-xef ur iri iblis ad ddun ɣurs midden. Amci-d injeḥ ad issebƹed cigan n midden (ilin digsen imaziɣen) xef wawal n rebbi ḥma ad ur amenn digs. Issebƹed-ten xef lectab n rebbi ɣas s yun wawal “ittuẓewwer”. Ar tƹawaden midden awal-ad bla ad nẓun is iṣḥa mad araḥ.

La ittini sidna ƹisa « S titt awen ttinix, waxxa itekkes igenna d wacal ur izella aggwd yuk n lḥarf nɣed yut n tneqqiṭṭ zeg ccariƹa al icemmel kulci » (Matta 5:18). Ar ittini altu « Tuksa n igenna d wacal tuhen xef tukssa n yut n tneqqiṭṭ zeg ccariƹa » (Luqa 16:17).

Ad ur ttadja a wma aƹdaw nnec a-c isseḥrem zeg wawal n unna-c iran allig yuca tudert nnes tanila nnec. Yuf mec tqrat nɣed sseɣd-as ḥma a tteƹlut mayd illan qbel a tteḥcemt.

Bla awal n rebbi arseli ur ittiɣiy aggwd yuk ad yisin la rebbi wala abrid nna ittawin ɣurs.